Hyppää sisältöön

Apulaissyyttäjän ohjaus, syyteoikeuden vanhentuminen

Syyttäjälaitos
29.8.2013 14.17
Uutinen

Annettu 27.8.2013, dnro 91/41/12

Apulaisvaltakunnansyyttäjä on saattanut johtavan kihlakunnansyyttäjän ja apulaispäällikön tietoon käsityksensä apulaissyyttäjän asianmukaisesta ohjauksesta.

Esitutkintapöytäkirja oli saapunut syyttäjänvirastoon 28.2.2012 ja jaettu apulaissyyttäjän syyteharkintaan 7.3.2012. Rikoksen syyteoikeus oli vanhentunut 27.5.2012. Apulaissyyttäjä ei ollut kiinnittänyt huomiota rikoksen tekopäivään eikä hän ollut ennen ratkaisun tekemistä huomannut, että rikoksen syyteoikeus oli ollut vanhenemassa pian asian saapumisen jälkeen. Asian apulaissyyttäjälle jakanut apulaispäällikkö ei ollut jakaessaan huomannut sen kiireellisyyttä eikä siten ollut huomauttanut kiireellisyydestä apulaissyyttäjälle.

Syyttäjäharjoittelua suorittavalla apulaissyyttäjällä ei ole kokemusta syyttäjäntehtävistä, joten hänellä ei ole samanlaista mahdollisuutta tunnistaa kaikkia syyteharkinnan sisältämiä asioita kuin kihlakunnansyyttäjällä. Sen vuoksi apulaissyyttäjälle annettavan tutorohjaukseen lisäksi myös hänelle jaettuihin asioihin tulee kiinnittää erityistä huomiota.

Ratkaisu