Hyppää sisältöön

Asian käsittelyn viipyminen, asioiden keskinäinen kiireellisyysjärjestys

Syyttäjälaitos
Julkaisuajankohta 23.8.2013 9.38
Uutinen

Annettu 23.3.2012, dnro 59/41/11

Kantelu ei antanut aihetta muihin toimenpiteisiin kuin että apulaisvaltakunnansyyttäjä on toimittanut päätöksensä johtavan kihlakunnansyyttäjän tietoon vastaisen varalta huomioon otettavaksi.

Syyttäjä oli tehnyt päätöksen rangaistusvaatimuksen käsittelemisestä tuomioistuimessa vasta yhdeksän kuukauden kuluttua siitä, kun rangaistusvaatimuksen vastustaminen oli saapunut syyttäjänvirastoon. Asiaa alunperin käsitellyt syyttäjä oli kesken käsittelyn iritisanoutunut.

Syyttäjien käytössä olevasta sähköisestä rangaistusmääräyssovelluksesta (RM-sovellus) ei tapahtuma-aikaan ollut saatavissa tulostetta keskeneräisistä asioista eivätkä rangaistusvaatimusasiat olleet sisältyneet lähteneen syyttäjän luovutuspöytäkirjaan. Viraston päällikkönä johtava kihlakunnansyyttäjä on vastuussa alaistensa syyttäjien töiden järjestämisestä ja sujuvuudesta sähköisessä seurannassa olevista puutteista huolimatta.

Ratkaisu