Hyppää sisältöön

Asioiden yhdistäminen, yhteinen vankeusrangaistus, tarkoituksenmukainen oikeuspaikka

Syyttäjälaitos
23.9.2013 17.26
Uutinen

Annettu 9.5.2008, dnro 122/45/07

Apulaisvaltakunnansyyttäjä kiinnitti useiden syyttäjänvirastojen ja kihlakunnansyyttäjien huomiota saman vastaajan eri rikosten yhdistämisestä annetun ohjeistuksen noudattamiseen asiassa, jossa saman vastaajan lukuisten rikosasioiden käsittely oli eriytynyt eri puolille maata. Apulaisvaltakunnansyyttäjä totesi, että saman vastaajan eri rikosasiat tulee käsitellä yhdessä, koska oikeudenmukainen seuraamus sitä edellyttää. Yhdistäminen tulee tehdä osana syyttäjän ja poliisin välistä esitutkintayhteistyötä, myös kirjallisessa menettelyssä käsiteltävien asioiden osalta.

Apulaisvaltakunnansyyttäjä korosti, että työmäärä ei ole hyväksyttävä peruste ohjeiden edellyttämien toimenpiteiden laiminlyönnille.

Ratkaisu