Hyppää sisältöön

Esitutkinnan rajoittaminen

Syyttäjälaitos
Julkaisuajankohta 24.9.2013 12.46
Uutinen

Annettu 18.1.2007, dnro 144/21/06

Apulaisvaltakunnansyyttäjä otti uudelleen ratkaistavakseen epäiltyä pahoinpitelyä koskevan asian, jossa kihlakunnansyyttäjä oli tehnyt päätöksen esitutkinnan rajoittamisesta epäillyn rikoksen vähäisyyden perusteella.

Apulaisvaltakunnansyyttäjän mukaan asiassa esitetyn selvityksen valossa oli syytä epäillä, etteivät asianomistajan tapahtuneeksi väittämä menettely ja sen seuraukset olleet niin vähäisiä kuin syyttäjä oli pelkän tutkintailmoituksen perusteella arvioinut. Koska ilman esitutkintaa ei ollut mahdollista arvioida, oliko asiassa todennäköisiä syitä asianomistajan väittämän rikosepäilyn tueksi ja tulisiko asiassa nostaa syyte, apulaisvaltakunnansyyttäjä määräsi esitutkinnan toimitettavaksi.

Apulaisvaltakunnansyyttäjä totesi kihlakunnansyyttäjän tehneen ratkaisunsa harkintavaltansa rajoissa, mutta kiinnitti hänen huomiotaan siihen, että esitutkinnan rajoittamispäätöksessä tulee mainita päätöksen perusteena oleva tutkinnanjohtajan esitys.

Ratkaisu