Hyppää sisältöön

Esitutkinnan rajoittaminen, ei näyttöä -peruste, petos

Syyttäjälaitos
Julkaisuajankohta 31.3.2022 11.26
Uutinen

Annettu 24.3.2022, dnro 244/21/19

Apulaisvaltakunnansyyttäjä kumosi kihlakunnansyyttäjän tekemän ei näyttöä -perusteisen esitutkinnan rajoittamispäätöksen ja hylkäsi tutkinnanjohtajan rajoittamisesityksen. Apulaisvaltakunnansyyttäjän mielestä päätelmät siitä, ettei riittävää näyttöä syytteen nostamiseksi varsin todennäköisesti tultaisi saamaan, oli tehty asian laatuun nähden liian aikaisessa vaiheessa.

Asiassa oli kyse siitä, että taloa rakennuttanutta asianomistajaa epäiltiin erehdytetyn asentamalla taloon ja laskuttamalla halvempaa rakennusmateriaalia kuin mistä oli sovittu. Apulaisvaltakunnansyyttäjä katsoi, ettei esitutkinnassa ollut tehty riittäviä toimia epäillyn tahallisen erehdyttämisen selvittämiseksi. Selvitystä epäillystä erehdyttämisestä oli apulaisvaltakunnansyyttäjän mukaan saatavissa ainakin osapuolten kuulusteluilla.

Lisänäytön hankkimisella voitiin apulaisvaltakunnansyyttäjän mukaan olettaa saatavan lisäselvitystä joko rikosepäilyn puolesta tai sitä vastaan. Lisänäytön hankkiminen esimerkiksi osapuolten kuulusteluilla ei oletettavasti myöskään ollut erityisen suuritöistä.

Vaikka apulaisvaltakunnansyyttäjä päätyi eri ratkaisuun kuin kihlakunnansyyttäjä, hän katsoi, että tämä oli tehnyt ratkaisunsa harkintavaltansa rajoissa.

​​​​​​​