Hyppää sisältöön

Esitutkinnan rajoittaminen, esitutkinnan uudelleen aloittaminen, kustannusperuste, tärkeä yksityinen ja yleinen etu

Syyttäjälaitos
27.8.2013 14.18
Uutinen

Annettu 31.3.2011, dnro 450/21/10

Apulaisvaltakunnansyyttäjä määräsi esitutkinnan uudelleen aloitettavaksi asiassa, jossa kihlakunnansyyttäjä oli tehnyt päätöksen esitutkinnan rajoittamiseksi kustannusperusteella.

Kihlakunnansyyttäjä oli tutkinnanjohtajan esityksestä lopettanut lievää petosta koskevan esitutkinnan perusteena esitutkinnasta aiheutuvien kustannusten määrä, esitutkinnan suorittamisen vaatima aika ja se, että asiassa jouduttaisiin tekemään kansainvälinen oikeusapu, jota ei tultaisi toteuttamaan, koska oikeusavun lähettäminen vaatisi sellaista rikosta, jossa taloudellinen tappio olisi huomattavasti suurempi kuin käsiteltävässä asiassa.

Apulaisvaltakunnansyyttäjä totesi, että asiassa oli syytä epäillä lievää petosta/petosta. Tärkeä yksityinen ja yleinen etu vaativat esitutkinnan uudelleen aloittamista, koska kyse ei ole ollut yksittäistapauksesta. Sakari -järjestelmän mukaan vuonna 2010 oli tehty käsiteltävän asian lisäksi kahdessa muussa syyttäjänvirastossa vastaavanlaisissa tapauksissa päätökset esitutkinnan rajoittamisesta. Lisäksi Kuluttajaviraston internet-sivustolla olevan 19.7.2010 päivätyn tiedotteen mukaan Kuluttajavirasto ja kuluttajaneuvonta olivat saaneet vuoden 2010 aikana yli 1.500 yhteydenottoa koskien mobiilisisältöpalveluita. Tiedotteen mukaan yhtenä palveluntarjoajana oli ollut sama palveluntarjoaja kuin nyt käsiteltävässä asiassa. Lisäksi yleisistä internetkeskusteluista oli nähtävissä, että vastaavanlaisia tapauksia on ollut laajaltikin.

Apulaisvaltakunnansyyttäjä saattoi kihlakunnansyyttäjän tietoon käsityksensä esitutkinnan rajoittamisesta kustannusperusteella tämän kaltaisissa asioissa.

Ratkaisu