Hyppää sisältöön

Esitutkinnan rajoittaminen, esitutkinnan uudelleen aloittaminen, kustannusperuste, tärkeä yksityinen ja yleinen etu

Syyttäjälaitos
Julkaisuajankohta 30.8.2013 12.41
Uutinen

Annettu 26.4.2010, dnro 117/21/10

Apulaisvaltakunnansyyttäjä määräsi esitutkinnan uudelleen aloitettavaksi asiassa, jossa kihlakunnansyyttäjä oli tehnyt päätöksen esitutkinnan rajoittamiseksi kustannusperusteella.

Kihlakunnansyyttäjä oli tutkinnanjohtajan esityksestä lopettanut väärennysrikosta koskevan esitutkinnan erityisesti siitä syystä, että esitutkinta edellyttäisi kansainvälistä oikeusapua. Apulaisvaltakunnansyyttäjä totesi, että asiassa oli väärennysrikoksen lisäksi syytä epäillä käräjäoikeudessa tapahtunutta taloudelliselta merkitykseltään huomattavaa törkeän petoksen yritystä. Asian esitutkintaa olisi pitänyt jatkaa kuulustelemalla Suomessa asuva epäilty sekä tarvittaessa muita henkilöitä. Tärkeä yksityinen ja yleinen etu vaativat esitutkinnan uudelleen aloittamista.

Apulaisvaltakunnansyyttäjä saattoi kihlakunnansyyttäjän tietoon käsityksensä esitutkinnan rajoittamisesta kustannusperusteella tämän kaltaisissa asioissa.

Ratkaisu