Hyppää sisältöön

Esitutkinnan rajoittaminen, esitutkinnan uudelleen aloittaminen, tärkeä yksityinen ja yleinen etu, petos

Syyttäjälaitos
27.8.2013 14.33
Uutinen

Annettu 1.2.2011, dnro 497/21/10

Apulaisvaltakunnansyyttäjä määräsi esitutkinnan uudelleen aloitettavaksi asiassa, jossa kihlakunnansyyttäjä oli tehnyt päätöksen esitutkinnan rajoittamiseksi ei näyttöä -perusteella.

Kihlakunnansyyttäjä oli tutkinnanjohtajan esityksestä lopettanut 20.000 euron rahalainan antamiseen liittyvän petosrikosta koskevan esitutkinnan. Lainasta oli tehty velkakirja ja lainansaajalla ei ollut lainanantohetkellä merkintöjä luottotiedoissa.

Lainansaajan luottotietoihin on kuitenkin pian lainanannon jälkeen tehty merkintä yksipuolisesta tuomiosta velkomusasiassa. Velkomusasian perusteena olleen erääntyneen maksun laiminlyönti on velkomusprosessin kesto huomioiden tapahtunut jo ennen rahan lainaamista. Luottotietoihin on tuon jälkeen kertynyt lukuisia maksuhäiriömerkintöjä huomattavasta yhteismäärästä. Lainansaajalla on siten ollut taloudellisia vaikeuksia, joista asianomistaja ei ole ollut tietoinen. Lainansaaja ei ole maksanut yhtään velkakirjassa mainittua lyhennyserää. Tällä perusteella on syytä epäillä myös lainan takaisinmaksutarkoitusta.

Aiheutetun vahingon huomattava määrän vuoksi tärkeä yksityinen ja yleinen etu vaativat esitutkinnan uudelleen aloittamista.

Ratkaisu