Hyppää sisältöön

Esitutkinnan rajoittaminen ja syyttämättä jättäminen, päätösten perusteleminen, esteellisyys, in dubio pro reo

Syyttäjälaitos
27.8.2013 14.17
Uutinen

Annettu 7.4.2011, dnro 4/21/11

Apulaisvaltakunnansyyttäjä kiinnitti huomiota valtakunnansyyttäjän ohjeiden VKS:2007:4 ja 2007:2 noudattamiseen, Valtakunnansyyttäjänviraston ratkaisukäytännän tuntemiseen ja päätösten huolelliseen laatimiseen.

Kihlakunnansyyttäjä oli tutkinnanjohtajan esityksestä lopettanut väärää ilmiantoa koskevan esitutkinnan ei näyttöä perusteella. Sama kihlakunnansyyttäjä oli tehnyt niin sanotussa pääasiana olleessa asiassa syyttämättäjättämispäätöksen ei näyttöä -perusteella. Päätöksien perusteluissa käytettiin in dubio pro reo -perustetta, jota ei syyteharkintavaiheessa pidä käyttää.

Ratkaisu