Hyppää sisältöön

Esitutkinnan rajoittaminen, kustannusperuste, tärkeä yksityinen etu, kunnianloukkaus

Syyttäjälaitos
Julkaisuajankohta 23.8.2013 9.32
Uutinen

Annettu 17.4.2012, dnro 284/21/11

Apulaisvaltakunnansyyttäjän sijainen määräsi esitutkinnan uudelleen aloitettavaksi asiassa, jossa kihlakunnansyyttäjä oli tehnyt päätöksen esitutkinnan rajoittamiseksi kustannusperusteella.

Kihlakunnansyyttäjä oli tutkinnanjohtajan esityksestä lopettanut kunnianloukkausta koskevan esitutkinnan erityisesti siitä syystä, että internetissä olleen kirjoituksen laatijan selvittely vaatisi asian laatuun nähden liian suuria kustannuksia.

Apulaisvaltakunnansyyttäjän sijainen totesi, että asianomistaja oli tuonut esiin epäilynsä kirjoittajan henkilöllisyydestä sekä perustellut epäilystään. Asian esitutkintaa olisi voitu vähäisin esitutkintatoimin tehdä kuulustelemalla vähintäänkin asianomistajan ilmoittamaa mahdollista epäiltyä/epäiltyjä. Tämä huomioon ottaen, ei esitutkintaa olisi tullut lopettaa. Apulaisvaltakunnansyyttäjän sijainen saattoi kihlakunnansyyttäjän tietoon käsityksensä esitutkinnan rajoittamisesta kustannusperusteella tämän kaltaisissa asioissa.

Ratkaisu