Hyppää sisältöön

Esitutkinnan rajoittaminen, päätöksen perusteleminen, kustannusperuste

Syyttäjälaitos
30.8.2013 13.22
Uutinen

Annettu 17.2.2010, dnro 535/21/09

Apulaisvaltakunnansyyttäjä saattoi kihlakunnansyyttäjän tietoon käsityksen siitä, että esitetyn selvityksen perusteella kustannusperuste ei kysymyksessä olevassa väärän todistuksen antamista viranomaiselle koskevassa asiassa soveltunut esitutkinnan rajoittamisperusteeksi, koska riidanalainen kysymys olisi voitu selvittää kohtuullisin tutkintatoimin. Esitutkinnan rajoittamisratkaisussa olisi ollut aihetta perustella myös sitä, ettei esitutkintaa toimitettu myöskään tutkintapyynnössä tarkoitetun kilpailumenettelyrikoksen osalta, kun esitutkinta senkin osalta lopetettiin.

Kihlakunnansyyttäjän tekemän esitutkinnan rajoittamispäätöksen lopputulosta ei muutettu tarjouskilpailuun liittyneitä epäiltyä törkeää petosta, väärän todistuksen antamista viranomaiselle ja kilpailumenettelyrikosta koskevassa asiassa. Ei ollut todennäköisiä syitä epäillä, että tarjouksessa olisi annettu valheellisia tai harhaanjohtavia tietoja. Riittämättömän näytön vuoksi esitutkintaa ei määrätty jatkettavaksi.

Ratkaisu