Hyppää sisältöön

Esitutkinnan rajoittaminen, pahoinpitely, rikoksen vähäisyys

Syyttäjälaitos
Julkaisuajankohta 24.9.2013 9.08
Uutinen

Annettu 3.9.2007, dnro 342/21/07

Kihlakunnansyyttäjän tietoon saatettu käsitys esitutkintalain 4 §:n 3 momentissa tarkoitetun esitutkinnan rajoittamisperusteen soveltumattomuudesta.

Rikosilmoituksen ja asianomistajan kuulustelukertomuksen mukaan kolme tai neljä vankia oli vankilassa yhdessä pahoinpidellyt asianomistajaa nyrkeillä päähän lyömällä niin, että tälle oli aiheutunut ruhjeita ja haavoja kasvoihin. Vankilassa vangilla pitäisi olla oikeus suorittaa vankeusrangaistuksensa turvallisesti. Vankilassa vangin mahdollisuudet huolehtia henkilökohtaisesta koskemattomuudesta ja valita seuransa ovat rajoitetut.

Suoritetussa tutkinnassa ei ollut käynyt ilmi sellaisia seikkoja, joiden perusteella epäiltyä pahoinpitelyrikosta voitaisiin pitää oikeudenkäynnistä rikosasioissa annetun lain 1 luvun 7 §:n 1 kohdassa tarkoitetuin tavoin vähäisenä. Asiassa ei ollut käynyt ilmi asianmukaisia perusteita esitutkintalain 4 §:n 3 momentissa tarkoitetun esitutkinnan rajoittamispäätöksen tekemiselle.

Kihlakunnansyyttäjän tekemät esitutkinnan rajoittamispäätökset kumottiin ja asia saatettiin asianomaisen poliisiviranomaisen käsiteltäväksi.

Ratkaisu