Hyppää sisältöön

Esitutkinnan rajoittaminen, prosessuaalinen peruste, perätön lausuma

Syyttäjälaitos
23.9.2013 16.04
Uutinen

Annettu 15.12.2008, dnro 400/21/08

Apulaisvaltakunnansyyttäjä kumosi kaksi kihlakunnansyyttäjän tekemää esitutkinnan rajoittamispäätöstä, koska kihlakunnansyyttäjä ei ollut päätöksissä eikä Valtakunnansyyttäjänvirastoon toimittamassaan selvityksessä esittänyt sellaisia seikkoja, joiden johdosta syyttäjä olisi voinut esitutkintalain 4 §:n 4 momentin nojalla määrätä esitutkinnan lopetettavaksi kysymyksessä olevassa epäiltyä törkeää petosta hometalokaupassa koskevassa asiassa. Esitutkinta-aineistosta ei muutoinkaan käynyt ilmi perusteita esitutkinnan rajoittamiselle.

Syyttäjän huomiota kiinnitettiin niihin perusteisiin, joita esitutkinnan rajoittaminen edellyttää. Vaikka esitutkinnan rajoittamispäätökset oli kumottu, esitetyn selvityksen perusteella ei ollut mahdollista edellyttää esitutkinnan loppuun suorittamista ja asiakirjojen toimittamista syyttäjälle syyteharkinnan suorittamista varten. Päätöksessä oli todettu, että myöhemmin esitutkinta voidaan säännönmukaisessa järjestyksessä lopettaa, mikäli siihen ilmenee asianmukaiset perusteet.

Ratkaisu