Hyppää sisältöön

Esitutkinnan rajoittaminen, prosessuaalinen peruste, perätön lausuma tuomioistuimessa

Syyttäjälaitos
Julkaisuajankohta 23.9.2013 16.08
Uutinen

Annettu 8.12.2008, dnro 420/21/08

Kihlakunnansyyttäjän tekemät kolme esitutkinnan rajoittamispäätöstä kumottu, koska kihlakunnansyyttäjä ei ollut päätöksissä eikä Valtakunnansyyttäjänvirastoon toimittamassaan selvityksessä esittänyt sellaisia seikkoja, joiden johdosta syyttäjä olisi voinut esitutkintalain 4 §:n 4 momentin nojalla määrätä esitutkinnan lopetettavaksi kysymyksessä olevassa epäiltyä perätöntä lausumaa tuomioistuimessa koskevassa asiassa. Suppeasta esitutkinta-aineistosta tällaisia seikkoja ei ilmennyt muutoinkaan. Syyttäjä ei ollut käyttänyt väärin syyttäjälle kuuluvaa harkintavaltaa. Vaikka esitutkinnan rajoittamispäätökset oli kumottu, esitetyn suppean selvityksen perusteella ei ollut mahdollista edellyttää esitutkinnan loppuun suorittamista ja asiakirjojen toimittamista syyttäjälle syyteharkinnan suorittamista varten. Päätöksessä oli todettu, että myöhemmin esitutkinta voidaan säännönmukaisessa järjestyksessä lopettaa, mikäli siihen ilmenee asianmukaiset perusteet.
Ratkaisu