Hyppää sisältöön

Esitutkinnan rajoittaminen, rangaistusmääräysmenettely, vähäisyysperuste

Syyttäjälaitos
Julkaisuajankohta 23.8.2013 8.52
Uutinen

Annettu 25.4.2013, dnro 30/21/13

Apulaisvaltakunnansyyttäjä on todennut käsityksenään, että kihlakunnansyyttäjän olisi tullut hylätä tutkinnanjohtajan rajoittamisesitys ja siirtää asian käsittely rangaistusmääräysmenettelyyn.

Sen vuoksi apulaisvaltakunnansyyttäjä on määrännyt, että esitutkintaa on jatkettava ja epäillylle on annettava tiedoksi rangaistusvaatimus lievästä petoksesta. Asiaa käsittelee Itä-Uudenmaan syyttäjänvirasto.

Kyseessä oleva lievä petos on tyypillinen taksipetos, johon syyllistyneille lähes säännönmukaisesti annetaan rangaistusmääräys. Kaikki rangaistusmääräysmenettelyssä käsiteltävät teot ovat rikkomustyyppisiä massarikoksia ja siten omassa lajityypissään lieviä.

Aiheutetun vahingon määrä 20,90 € ei poikennut taksipetoksen normaalitapauksesta. Syyttäjä ei voi usein toistuvissa samankaltaisissa teoissa jättää seuraamusta määräämättä yksinomaan omaisuuden arvon tai aiheutetun vahingon vähäisyyden perusteella. Tällainen merkitsisi tämän tyyppisten rikosasioiden dekriminalisointia.

Ratkaisu