Hyppää sisältöön

Esitutkinnan rajoittaminen, syyteoikeuden vanhentuminen, virheelliset perustelut

Syyttäjälaitos
27.8.2013 13.10
Uutinen

Annettu 25.10.2011, dnro 356/21/11

Kihlakunnansyyttäjä oli tehnyt esitutkinnan rajoittamispäätöksen epäiltyä tuottamuksellista virkavelvollisuuden rikkomista koskevassa asiassa niin sanotulla kustannusperusteella. Päätöksen perusteluissa oli virheellisesti todettu, että syyteoikeus noin neljä vuotta kahdeksan kuukautta aiemmin tapahtuneeksi epäillystä tuottamuksellisesta virkavelvollisuuden rikkomisesta esteellisyysasian käsittelyn yhteydessä olisi vanhentunut.

Kihlakunnansyyttäjän huomiota on kiinnitetty syyttäjältä edellytettävään huolellisuuteen esitutkinnan rajoittamispäätöksiä tehtäessä. Asiassa ei määrätty esitutkintaa toimitettavaksi, koska kantelukirjoituksessa väitetty virkavelvollisuuden vastainen menettely ei voinut olla vähäistä vakavampaa. Asiassa ei siten ollut syytä epäillä rikosta.

Ratkaisu