Hyppää sisältöön

Esitutkinnan rajoittaminen, työsuojeluviranomaisen kuuleminen, päätöksen perusteleminen

Syyttäjälaitos
Julkaisuajankohta 23.8.2013 9.25
Uutinen

Annettu 18.6.2012, 62/21/12

Kihlakunnansyyttäjän tietoon on saatettu käsitys, jonka mukaan hänen ei olisi tullut lopettaa esitutkintaa esitutkinnan rajoittamispäätöksellä epäiltyä työturvallisuusrikosta ja virkarikosta koskevassa asiassa huolehtimatta siitä, että työsuojeluviranomaiselle on varattu tilaisuus tulla kuulluksi esitutkinnassa hankitun selvityksen ja esitutkinnan rajoittamisesityksen johdosta työsuojelun valvonnasta ja työpaikan työsuojeluyhteistoiminnasta annetun lain 50 §:n 2 momentissa säädetyin tavoin.

Kihlakunnansyyttäjän tekemän päätöksen perustelujen osalta on saatettu kihlakunnansyyttäjän tietoon käsitys, että päätöksen perustelut eivät olleet vakuuttavat. Päätöksen mukaan se oli perustunut prosessuaaliseen perusteeseen ja kustannusperusteeseen. Päätöksessä oli perusteltu lähinnä sitä, että kysymyksessä ei ollut rikos. Päätöksessä oli viitattu esitutkinnan rajoittamisesitykseen, joka perustui lisäksi vähäisyysperusteeseen. Rajoittamispäätöksen perusteluista ei käynyt ilmi, millä perusteella tutkinnan jatkamisesta aiheutuvat kustannukset olisivat olleet selvässä epäsuhteessa tutkittavana olevan asian laatuun ja siitä mahdollisesti odotettavaan seuraamukseen, jos tutkinta olisi toimitettu jäsentyneesti yhteistyössä työsuojeluviranomaisen kanssa.

Ratkaisu