Hyppää sisältöön

Esitutkinnan rajoittaminen, vähäisyysperuste, kustannusperuste

Syyttäjälaitos
30.8.2013 12.52
Uutinen

Annettu 9.4.2010, dnro 70/21/10

Apulaisvaltakunnansyyttäjä on kantelun johdosta peruuttanut kihlakunnansyyttäjän vähäisyysperusteella tekemän esitutkinnan rajoittamispäätöksen ja määrännyt esitutkintaa jatkettavaksi epäiltyä kunnianloukkausrikosta koskevassa asiassa.

Kysymys oli internetissä keskustelupalstalla julkaistusta kirjoituksesta. Eräiden lisätutkintatoimenpiteiden jälkeen esitutkinnassa kävi ilmi, että tutkinnan jatkamisesta aiheutuvat kustannukset olisivat selvässä epäsuhteessa tutkittavana olevan asian laatuun ja siitä mahdollisesti odotettavaan seuraamukseen.

Tärkeä yleinen tai yksityinen etu ei vaatinut esitutkinnan jatkamista, minkä vuoksi apulaisvaltakunnansyyttäjä on tutkinnanjohtajan esityksestä lopettanut esitutkinnan kustannusperusteella.

Ratkaisu