Hyppää sisältöön

Esitutkinnan rajoittaminen vähäisyysperusteella, tärkeä yleinen ja yksityinen etu, henkilörekisteririkos/henkilörekisteririkkomus

Syyttäjälaitos
27.8.2013 14.38
Uutinen

Annettu 10.1.2011, dnro 2/21/11

Kantelijat olivat kirjoituksessaan arvostellet sekä kihlakunnansyyttäjän päätöksiä esitutkinnan rajoittamisesta että päätöstä, jossa kihlakunnansyyttäjä ei ollut kantelijoiden toimittamien lisätietojen jälkeen määrännyt esitutkintaa toimitettavaksi.

Kantelijat olivat toimittaneet selvitystä siitä, että sekä yksityisellä lääkäriasemalla että keskussairaalassa oli tehty kysely/käynti heidän edesmenneen poikansa potilastietoihin hänen kuolemansa jälkeen. Kantelijat olivat pyytäneet tietosuojavaltuutetulta arviota potilastietojen käsittelystä.

Asiassa esiin tulleiden seikkojen perusteella kantelijat olivat halunneet selvittää, onko asiassa mahdollisesti tapahtunut rikos. Esitutkinnanrajoittamispäätöksillä ja myöhemmin tehdyllä päätöksellä asiassa ei määrätty toimitettavaksi esitutkintaa.

Apulaisvaltakunnansyyttäjä määräsi, että molempia epäiltyjä menettelyjä koskeva esitutkinta tulee aloittaa uudelleen.

Päätös perustui siihen, että rikosoikeudellinen järjestelmä perustuu vahvasti yleisestävyyden ajatukseen. Yleisprevention kannalta järjestelmän toiminnassa ei ole keskeistä pelkästään rangaistuksen langettaminen, vaan myös se, että järjestelmä toimii yleisen oikeustajunnan suuntaisesti ja luottamusta herättävällä tai ylläpitävällä tavalla. Epäilty rikosasia on laadultaan sellainen, että järjestelmää kohtaan tunnettavan luottamuksen ylläpitäminen edellyttää rikosepäillyn selvittämistä ja esitutkinnan toimittamista.

Tämän lisäksi myös epäillyssä rikosasiassa tärkeä yksityinen etu vaati rikosepäillyn selvittämistä ja esitutkinnan toimittamista. Epäiltyjen rikosten vanhenemisvaara ei mahdollistanut asian selvittämättä jättämistä ja esitutkinnan toimittamatta jättämistä.

Ratkaisu