Hyppää sisältöön

Esitutkinnan rajoittaminen, yhdenvertaisuusperiaate

Syyttäjälaitos
Julkaisuajankohta 24.9.2013 9.49
Uutinen

Annettu 25.5.2007, dnro 45/21/07

Apulaisvaltakunnansyyttäjä kiinnitti kihlakunnansyyttäjän huomiota esitutkintalain 4 §:n 3 momentissa tarkoitetun esitutkinnan rajoittamisen edellytyksiin.

Syyttäjän tekemästä esitutkinnan rajoittamispäätöksestä ei käynyt ilmi sellaisia seikkoja, joiden perusteella olisi ollut perusteltua rajoittaa esitutkintaa kahdeksasta samankaltaisesta teosta viiden teon osalta esitutkintalain 4 §:n 3 momentin nojalla siten kuin syyttäjä oli rajoittanut. Kysymyksessä olevasta rajoittamisratkaisusta ei olisi ollut merkittäviä hyötyjä esitutkinnan toimittamiselle ja asian käsittelemiselle tuomioistuimessa. Rajoittamisratkaisussa asianomistajia ei ollut kohdeltu samalla tavalla samanlaisessa asiassa. Rajoittamisratkaisun seurauksena asian myöhemmässä käsittelyvaiheessa tekokokonaisuudesta ei olisi saanut oikeaa kuvaa, kun esitutkinta oli lopetettu suurimmasta ja vakavimmasta osasta tekokokonaisuutta.

Esitutkinnan rajoittamisratkaisu kumottiin ja pyydettiin poliisia toimittamaan esitutkinta.

Ratkaisu