Hyppää sisältöön

Esitutkinnan toimittamatta jättäminen, kohtuusperuste

Syyttäjälaitos
Julkaisuajankohta 29.8.2013 14.44
Uutinen

Annettu 9.6.2010, dnro 553/21/09

Kihlakunnansyyttäjä oli tehnyt esitutkinnan rajoittamista koskevan päätöksen epäiltyä väärennystä koskevassa asiassa katsoen, että käytettävissä olevan aineiston perusteella on todennäköistä, että hän tulisi jättämään syytteen nostamatta kohtuusperusteella lievästä väärennyksestä. Asiassa on kysymys verohallinnon veroveloista antaman todistuksen epäillystä väärennyksestä. Lisäksi väärennettyä todistusta epäillään käytetyn harhauttavana todisteena siitä, että yhtiöllä ei olisi verovelkaa.

Verohallinnon tekemässä kantelussa on katsottu, että teolla on horjutettu viranomaisen antaman todistuksen nauttimaa julkista luotettavuutta ja lisäksi ilmeisesti yritetty vääristää kilpailutilannetta tarjous- tai urakkakilpailussa. Kantelun mukaan syytteen nostamatta jättäminen kohtuusperusteella ei voi tulla kysymykseen tällaisessa teossa, joten esitutkintaa on jatkettava.

Apulaisvaltakunnansyyttäjä määräsi esitutkintaa jatkettavaksi, sillä ilman esitutkinnassa hankittavaa tarkempaa selvitystä epäillyn rikoksen vakavuutta ei pystytä arvioimaan. Kihlakunnansyyttäjän ei kuitenkaan katsottu ylittäneen hänelle kuuluvaa harkintavaltaa päätyessään esitutkinnan rajoittamiseen.

Ratkaisu