Hyppää sisältöön

Esitutkintakynnys, esitutkinnan rajoittaminen

Syyttäjälaitos
Julkaisuajankohta 24.9.2013 10.32
Uutinen

Annettu 18.4.2007, dnro 14/42/07

Poliisin tekemästä esitutkinnan toimittamatta jättämistä koskevasta ratkaisusta tehdyn kantelun johdosta todettu, että esitutkinnassa olisi perustellusti voinut päätyä siihen johtopäätökseen, että asiassa oli syytä epäillä yhteistoimintavelvoitteen rikkomista. Esitutkintalain 4 §:n 3 momentin nojalla määrätty, ettei esitutkintaa toimiteta. Tutkinnanjohtaja oli kantelun johdosta antamassaan vastineessa toistanut käsityksensä, ettei asiassa ollut syytä epäillä rikosta, mutta toissijaisesti esittänyt, että syyttäjä tekee asiassa esitutkinnan rajoittamispäätöksen.
Ratkaisu