Hyppää sisältöön

Henkilörekisteririkos, tuottamuksellinen virkasalaisuuden rikkominen, esitutkinnan rajoittaminen vähäisyysperusteella

Syyttäjälaitos
23.9.2013 17.28
Uutinen

Annettu 9.5.2008, dnro 97/21/08

Helsingin käräjäoikeuden tuntemattomaksi jääneen virkailijan epäiltiin syyllistyneen rikokseen, koska käräjäoikeudesta toimitettiin ilmoittajan yhteystietoja sisältävä sähköpostiviesti eteenpäin, vaikka ilmoittajan henkilötiedot oli väestötietojärjestelmän mukaan suojattu turvakiellolla. Kihlakunnansyyttäjä oli tutkinnanjohtajan esityksestä lopettanut esitutkinnan henkilörekisteririkoksesta.

Henkilörekisteririkoksesta tuomitaan rangaistus rikoslain 38 luvun 9 §:n mukaan. Henkilörekisterilain soveltamislasta säädetään lain 1 luvussa. Henkilötietolain säännökset kohdistuvat henkilötietojen keräämiseen, tallentamiseen, käyttöön ja luovutukseen osallisiin. Henkilörekisteririkoksen tekijänä on yleensä rekisterinpitäjä tai tämän edustaja. Tutkintailmoituksessa kuvattu tietojen luovuttaminen olisi tullut arvioida rikoslain 38 luvun 1 §:n mukaan salassapitorikoksena, virkasalaisuuden rikkomisena tai tuottamuksellisena virkasalaisuuden rikkomisena.

Ilmoittajan Helsingin käräjäoikeudelle toimittamasta sähköpostiviestistä ei ilmennyt, että siinä mainittuja henkilötiedot ovat salassa pidettäviä. Myöskään rikosilmoituksesta ei selvinnyt, käykö turvakielto ilmi käräjäoikeuden asiakirjoista.

Apulaisvaltakunnansyyttäjä katsoi, että tietojen eteenpäin toimittamisesta ei ole aiheutunut asianomistajalle muuta vahinkoa, kuin että hän on joutunut vaihtamaan sähköpostiosoitteensa ja puhelinnumeronsa. Mahdollisena seurauksena olisi vähäinen sakkorangaistus. Yksityinen tai yleinen etu ei edellytä esitutkinnan toimittamista. Vaikka esitutkinnalla voitaisiinkin osoittaa virkailijan menetelleen huolimattomasta, jäisi asia syyttämättä vähäisenä.

Ratkaisu