Hyppää sisältöön

Hyvä syyttäjätapa

Syyttäjälaitos
23.9.2013 16.28
Uutinen

Annettu 24.10.2008, dnro 139/41/08

Apulaisvaltakunnansyyttäjä on saattanut kihlakunnansyyttäjän tietoon ohjaavan käsityksensä hyvään syyttäjätapaan sisältyvästä asiallisesta kielenkäytöstä.

Kantelija on arvostellut kihlakunnansyyttäjän menettelyä käräjäoikeuden odotustiloissa odoteltaessa yhteiseen rikosasiaan ratkaisua tämän todetessa hänelle: "Olisit antanut paremman vaikutelman, jos olisit tullut ilman avustajaa." Kantelija on pitänyt syyttäjän menettelyä kyseenalaisena arviointina ratkaisustaan käyttää oikeudenkäynnissä oikeuttaan avustajaan.

Syyttäjä on kertonut tarkoittaneensa lausumansa kohteliaisuudeksi, koska kantelija oli oikeudenkäynnin loppukeskustelussa itse vedonnut erityisen vakuuttavasti elämäntilanteeseensa liittyviin seikkoihin.

Hyvä syyttäjätapa edellyttää, että syyttäjä esiintyy oikeudenkäyntiin liittyvissä asiayhteyksissä siten, ettei luottamus hänen kykyynsä hoitaa virkaansa asianmukaisesti vaarannu. Syyttäjän lausuma on ollut harkitsematon, koska se on ollut omiaan synnyttämään väärinkäsityksen syyttäjän roolin objektiivisuudesta.

Ratkaisu