Hyppää sisältöön

Hyvä syyttäjätapa, virkanimikkeen käyttö yksityisasiassa

Syyttäjälaitos
Julkaisuajankohta 3.9.2013 14.02
Uutinen

Annettu 8.12.2009, dnro 171/41/08

Aulaisvaltakunnansyyttäjä on saattanut käsityksensä hyvän syyttäjätavan vastaisesta menettelystä kihlakunnansyyttäjän tietoon.

Kihlakunnansyyttäjä käyttänyt virka-asemaansa yksityisen riita-asiansa ajamiseen korostaen toimintansa ja johtopäätöstensä perustuvan nimenomaan asemaansa virallisena syyttäjänä. Tällaista menettelyä on pidettävä hyvän syyttäjätavan vastaisena.

Hyvällä syyttäjätavalla tarkoitetaan niitä laeissa, asetuksissa ja muissa virallisohjeissa lausumattomia sääntöjä, jotka ohjaavat syyttäjän käyttäytymistä ja päätöksentekoa tilanteissa, joissa nimenomaisen säännöksen puuttuessa kiinnitetään huomiota menettelyn hyväksyttävyyteen ja yleisiin käyttäytymisnormeihin.

Ratkaisu