Hyppää sisältöön

Itä-Uudenmaan syyttäjänviraston tiedote: Syyttäjän ratkaisut Tmi Ari Koponen Events ja Brother Christmas ry:n asiassa

Syyttäjälaitos
Julkaisuajankohta 2.4.2019 8.52
Tiedote

 

Itä-Uudenmaan syyttäjänvirasto on saanut Tmi Ari Koponen Events ja Brother Christmas ry:n toimintaan kohdistuneen syyteharkinnan valmiiksi. Poliisin tekemän esitutkinnan perusteella asiassa epäiltiin törkeää kirjanpitorikosta ja kolmea rahankeräysrikosta.

Syytteet on nostettu rahankeräysrikoksista yhtä henkilöä vastaan Tmi Ari Koponen Events:n toiminnassa tapahtuma-ajalta 7.11.–8.12.2016 ja kolmea yhdistyksen hallituksen jäsentä vastaan Brother Christmas ry:n toiminnassa tapahtuma-ajalta 1.1.–24.7.2017. Syytteet kohdistuvat aikaan, jolloin toiminimellä Ari Koponen Events tai Brother Christmas ry:llä ei ole ollut rahankeräyslupaa. Kaikki epäillyt henkilöt ovat esitutkinnassa kiistäneet syyllistyneensä rikoksiin.

Yhdistyksen toimintaan kohdistuneen erityistarkastuksen perusteella asiassa ei ole ollut viitteitä siitä, että varoja olisi käytetty muuhun kuin yhdistyksen tarkoituksen mukaiseen toimintaan.

Törkeän kirjanpitorikoksen ja yhden rahankeräysrikoksen osalta on tehty syyttämättäjättämispäätökset (nrot 19/488–19/493).

Törkeän kirjanpitorikoksen osalta rikosepäilyssä on ollut kyse pääosin tositteiden puutteista. Kirjanpidossa huomattava määrä tulo- ja menotapahtumia on kirjattu tiliotteelta. Toiminnan luonne huomioon ottaen rikosperusteisessa tarkastuksessa on katsottu tiliotteella olevat merkinnät riittävän kirjauksiin ns. tiliote tositteena -periaatteella. Tältä osin kirjanpitolautakunta on antanut myös aiemmin lausuntoja tiliotteen hyväksymisestä tositteeksi. Rikosperusteisessa erityistarkastuksessa on todettu, että kirjanpito antaa oikean ja riittävän kuvan yhdistyksen toiminnan tuloksesta ja taloudellisesta asemasta. Syyttäjällä ei ole syytä arvioida tilannetta toisin.

Syyttämättä jätetyn rahankeräysrikoksen tekoaika on kohdistunut aikaan, jolloin Brother Christmas ry:llä on ollut rahankeräyslupa, eli alkaen 25.7.2017. Esitutkinnassa on epäilty, että yhdistys olisi rahankeräyksen toimeenpanossa tahallaan antanut keräyksen kohderyhmälle merkityksellisiä totuudenvastaisia tai harhaanjohtavia tietoja. Kyse on ollut siitä, että osasta Brother Christmas ry:n keräysvetoomuksia on puuttunut tieto varojen käytöstä siinä tapauksessa, mikäli nimenomaiselle kohteelle asetettu keräystavoite ylittyy. Ilmoittelu ei esitutkintamateriaalin perusteella ole kuitenkaan ollut sillä tavalla totuudenvastaista tai harhaanjohtavaa, että voitaisiin todennäköisin syin arvioida rahankeräysrikoksen tunnusmerkistön täyttyvän tämän rikosepäilyn osalta.

Rahankeräysrikoksia koskeva haastehakemus on 1.4.2019 toimitettu Itä-Uudenmaan käräjäoikeuteen (syyttäjänviraston asianumero R 19/483, käräjäoikeuden asianumero R 19/1532). Asian käsittelypäivä ei ole vielä tiedossa. Haastehakemus ja esitutkinta-aineisto tulevat julkisiksi, kun asia on ollut esillä käräjäoikeuden suullisessa käsittelyssä, ellei käräjäoikeus toisin määrää.

Syyttämättä jättämistä koskevat päätökset (nrot 19/488–19/493) voi tilata Itä-Uudenmaan syyttäjänvirastosta osoitteesta ita-uusimaa.sy(at)oikeus.fi.

Asiassa ei ole tässä vaiheessa enempää tiedotettavaa.

Syyttäjinä asiassa toimivat kihlakunnansyyttäjät Virva Ylén, virva.ylen(at)oikeus.fi, puh. 029 562 1214, ja Mika Appelsin, mika.appelsin(at)oikeus.fi, puh. 029 562 1231.