Hyppää sisältöön

Laiton uhkaus, esitutkinta-aineistoon perehtyminen, syyttämättä jättäminen, vähäisyysperuste

Syyttäjälaitos
23.9.2013 17.04
Uutinen

Annettu 15.8.2008, dnro 374/21/07

Apulaisvaltakunnansyyttäjä määräsi syytteen nostettavaksi laittomasta uhkauksesta asiassa, jossa kihlakunnansyyttäjä oli tehnyt seuraamusluonteisen syyttämättäjättämispäätöksen vähäisyysperusteella.

Apulaisvaltakunnansyyttäjä totesi, että kihlakunnansyyttäjä oli perustellut rikoksen syyksi lukemisen vain asianomistajan kertomuksen perusteella. Esitutkinta-aineistoon oli kuitenkin liitetty nauhoitus, josta selkeästi ilmeni, että epäilty oli uhannut asianomistajaa huomattavasti vakavalla rikoksella ja huomattavasti moitittavammin kuin syyttäjä oli todennut päätöksessään.

Apulaisvaltakunnansyyttäjä totesi, että epäilty henkilö oli puhelimessa useita kertoja uhannut toista henkilöä tilatulla henkirikoksella liittyen uhatun ansiotyöhön. Tämän kaltainen uhkaus ei ole teon haitallisuus ja tekijän syyllisyys kokonaisuutena arvioiden vähäinen teko.

Apulaisvaltakunnansyyttäjä kiinnitti vastaisen varalle kihlakunnansyyttäjän vakavaa huomiota huolelliseen esitutkinta-aineistoon perehtymiseen ja vähäisyysperusteen soveltamiseen syyttämättä jättämisessä.

Ratkaisu