Hyppää sisältöön

Lapsen seksuaalinen hyväksikäyttö, näytön arvioiminen, todistelu, videotallenne

Syyttäjälaitos
24.9.2013 8.01
Uutinen

Annettu 14.12.2007, dnro 335/21/05

Syyttäjä oli tehnyt syyttämättäjättämispäätöksen lapsen seksuaalisesta hyväksikäytöstä näytön riittämättömyyden perusteella. Epäilty oli kiistänyt syyllistyneensä rikokseen. Ainoa näyttö rikoksesta oli lapsen kertomus ja hänen huoltajansa kertomus siitä, mitä lapsi oli hänelle kertonut tapahtumien kulusta. Lapsella oli kehityshäiriö, joka heikensi lapsen kertomuksen luotettavuutta.

Muutosharkintapyynnön johdosta apulaisvaltakunnansyyttäjä otti asian uuteen syyteharkintaan. Asiassa määrättiin myös lisätutkinta suoritettavaksi. Esitutkinta-aineistoa täydennettiin eräillä asiantuntijalausunnoilla, joiden mukaan lapsen kertomusta oli syytä pitää luotettavana. Uudessa syyteharkinnassa apulaisvaltakunnansyyttäjä katsoi, että syyte oli nostettava. Vaikka näyttöön liittyi myöskin tiettyjä epävarmuustekijöitä, painotti jutun selvittämisvaatimus syytteen nostamista.

Lääkärinlausunnon mukaan lapsen henkilökohtainen kuuleminen pääkäsittelyssä saattaisi vaarantaa hänen henkistä terveyttään (vrt OK 17:21). Lapsen esitutkinnassa antama kertomus oli tallennettu videolle, mutta epäilylle ei ollut varattu mahdollisuutta esittää lapselle kysymyksiä. OK 17:11:n 2 mom. asetetut edellytykset videotallenteen käyttämiselle todisteena pääkäsittelyssä eivät siten täyttyneet. Asiassa oli kuitenkin osittain samankaltainen asetelma kuin ennakkopäätöksessä KKO:2006:107 esillä ollut tilanne. KKO:n tutkimassa jutussa videotallenne oli poikkeuksellisesti hyväksytty näyttönä, vaikka syytetylle ei ollut varattu mahdollisuutta esittää kuulusteltavalle kysymyksiä. Apulaisvaltakunnansyyttäjä katsoi tämän vuoksi, että syytemääräyksen saavan syyttäjän tulee vedota videotallenteeseen näyttönä. Koska videotallenteen kelpoisuus näyttönä oli tulkinnanvarainen, tulee syyttäjän erityisesti kiinnittää oikeuden huomiota sen todisteena käyttämiseen liittyviin oikeudellisiin kysymyksiin.

Syyte nostetaan Mustasaaren käräjäoikeudessa.

Ratkaisu