Hyppää sisältöön

Lapsen seksuaalinen hyväksikäyttö, näytön arviointi

Syyttäjälaitos
9.9.2013 14.29
Uutinen

Annettu 12.5.2009, dnro 552/21/08

Tekohetkellä kolme-tai neljävuotiaan lapsen isän ja velipuolen epäiltiin käyttäneen lasta seksuaalisesti hyväkseen. Kihlakunnansyyttäjä jätti syytteet nostamatta näytön riittämättömyyden vuoksi.

Apulaisvaltakunnansyyttäjä toimitutti asiassa lisätutkinnan. Lisätutkinnan valmistuttua apulaisvaltakunnansyyttäjä katsoi, että epäiltyjen syyllisyyden tueksi oli olemassa todennäköisä syitä. Yliopistollisen sairaalan lasten ja nuorten oikeuspsykiatrisen työryhmän asiantuntijalausunto sekä esitutkinnassa todistajina kuultujen henkilöiden kertomukset tukivat rikosepäilyjä. Lapsen seksuaaliseen hyväksikäyttöepäilyihin liittyi myös korostunut selvittämisintressi ja oikeudenkäynnillä voitiin olettaa saatavan lisäselvitystä asiaan.

Apulaisvaltakunnansyyttäjä määräsi, että epäiltyjä vastaan oli nostettava syytteet lapsen seksuaalisesta hyväksikäytöstä. Huomioon ottaen, että asiantuntijalausunto oli ollut osin tulkinnanvarainen ja sen selventämiseksi oli pyydetty lisätutkintaa, syyttäjän ei näyttöä arvioidessaan katsottu ylittäneen harkintavaltaansa. Asia ei tältä osin antanut aihetta valtakunnansyyttäjän toimenpiteisiin.

Ratkaisu