Hyppää sisältöön

Lapsen seksuaalinen hyväksikäyttö, näytön arviointi

Syyttäjälaitos
23.9.2013 16.26
Uutinen

Annettu 29.10.2008, dnro 288/21/08

Esitutkinnassa naisen epäiltiin käyttäneen seksuaalisesti hyväkseen tekohetkellä 8 -10-vuotiasta poikaa. Epäillyt seksuaaliteot olivat tapahtuneet pääasiassa naisen kotona. Esitutkinnassa oli tullut esiin sekä syytteen puolesta että sitä vastaan puhuvaa näyttöä. Asianomistajan esitutkintakertomuksen luotettavuutta arvioineen yliopistollisen keskussairaalan lastenpsykiatrian työryhmän lausunnon mukaan seksuaalinen hyväksikäyttö oli todennäköistä eivätkä vaihtoehtoiset selitykset, kuten seksuaaliset fantasiat, vahvistuneet.

Kihlakunnansyyttäjän mukaan tästä huolimatta oli mahdollista, että asianomistajan oireilu oli johtunut muusta kuin lapsen seksuaalisesta hyväksikäytöstä. Kihlakunnansyyttäjä jätti epäillyn syyttämättä näytön riittämättömyyden vuoksi.

Apulaisvaltakunnansyyttäjä totesi, että lapsen seksuaaliseen hyväksikäyttöepäilyihin liittyy korostunut selvittämisintressi. Oikeudenkäynnillä voitiin myös olettaa saatavan asiaan selvitystä. Apulaisvaltakunnansyyttäjän mukaan syytettä tukevat seikat huomioon ottaen epäillyn syyllisyyden tueksi oli olemassa todennäköisiä syitä. Syyte määrättiin nostettavaksi.

Apulaisvaltakunnansyyttäjä totesi lisäksi, että kyseisenlaisessa näytöllisessä ristiriitatilanteessa syytteen nostaminen ja asian käsitteleminen oikeudessa olisi ollut perusteltua. Kihlakunnansyyttäjä ei kuitenkaan näyttöä arvioidessaan ollut ylittänyt harkintavaltaansa eikä asia tältä osin antanut aihetta valtakunnansyyttäjän toimenpiteisiin.

Ratkaisu