Hyppää sisältöön

Muutoksenhaku, yhdenvertaisuusperiaate

Syyttäjälaitos
24.9.2013 9.12
Uutinen

Annettu 31.8.2007, dnro 92/45/07

Valtakunnansyyttäjänvirastoon otettiin omasta aloitteesta käsiteltäväksi varkautta koskeva asia, jossa kihlakunnansyyttäjä oli jättänyt hakematta muutosta poikkeukselliseen käräjäoikeuden tuomioon.

Tampereen käräjäoikeus oli katsonut, että vastaajan tuomitseminen rangaistukseen olisi ollut hänen tilanteessaan kohtuutonta. Ratkaisuun vaikuttivat vastaajan esittämä katumus, työnsaantimahdollisuuksien menettäminen ja anastetun omaisuuden korvaaminen työnantajalle.

Apulaisvaltakunnansyyttäjän mukaan teon vakavuus, korkeimman oikeuden kannanotot (KKO:2001:24 ja KKO:2001:25) rikoksella hankitun hyödyn korvaamisen merkityksestä rangaistukseen ja käräjäoikeuden tuomion ongelmallisuus erityisesti yhdenvertaisuuden toteutumisen kannalta olisivat edellyttäneet, että syyttäjän olisi tullut hakea asiassa muutosta.

Apulaisvaltakunnansyyttäjä kiinnitti kihlakunnansyyttäjän huomiota vastaisen varalta syyttäjän velvollisuuteen hakea muutosta, kun tuomioistuimen ratkaisu poikkeaa usein esiintyvien rikosten kohdalla selvästi vallitsevasta ratkaisukäytännöstä ja on perusteiltaan vastoin korkeimman oikeuden ennakkopäätöksiä.

Ratkaisu