Hyppää sisältöön

Ohjaava käsitys, esitutkintayhteistyö, esitutkintapyyntö

Syyttäjälaitos
30.8.2013 12.54
Uutinen

Annettu 9.4.2010, dnro 91/41/09

Apulaisvaltakunnansyyttäjä on todennut ohjaavana käsityksenään, että kihlakunnansyyttäjän olisi tullut lähettää sähköpostiviestinsä suoraan tutkinnanjohtajalle eikä vain tiedoksi muille lähettämiään viestejä. Viimeistään tilanteen kärjistyessä syyttäjän olisi ollut syytä keskustella tutkinnanjohtajan kanssa henkilökohtaisesti esiin tulleista ongelmista.

Kihlakunnansyyttäjä oli tehnyt esitutkintapyyntönsä tutkinnanjohtajalle ainoastaan viittauksella asianosaisten tutkintapyyntöihin ja vastannut tutkinnanjohtajan täsmennyspyyntöön lähettämällä hänelle tiedoksi asianosaisten kanssa käymäänsä sähköpostiviestintää tarvittavista täsmennyksistä.

Syyteharkintavaltaan sisältyy myös harkinta esitutkinnan tai lisätutkinnan tarpeellisuudesta sekä tutkinnan toteuttamistavasta. Syyttäjän tutkinta- ja lisätutkintapyynnöstä on käytävä riittävän yksityiskohtaisesti ilmi, mitä asiassa on tutkittava ja keitä asiassa tulee kuulla. Asiakirjaselvityksen perusteella tutkittavat seikat olivat käyneet ilmi asianosaisten tutkintapyynnöistä ja niiden täydennyksistä.

Hyvään esitutkintayhteistyöhön kuuluvat myös henkilökohtaiset tapaamiset ja keskustelut erityisesti silloin, kun kirjalliset yhteydenpitokeinot näyttävät johtavat väärinkäsityksiin tai voimakkaisiin näkemyksellisiin eroavaisuuksiin.

Ratkaisu