Hyppää sisältöön

Ohje syyttämättäjättämispäätöksen laatimisesta ja sisällöstä on päivitetty

Syyttäjälaitos
Julkaisuajankohta 4.1.2017 13.11
Tiedote

Päivitetty ohje syyttämättäjättämispäätösten (SJP) laatimisesta ja sisällöstä tuli voimaan vuoden 2017 alusta. Keskeinen syy ohjeen päivittämiseen oli seuraamusluontoisen syyttämättäjättämisen jo aiemmin tapahtunut korvautuminen harkinnanvaraisella syyttämättäjättämisellä.

Voimassa olevaan lakiin oikeudenkäynnistä rikosasioissa on kirjattu syyttäjän päätösten perusteluvelvollisuus: syyttämättäjättämispäätös on perusteltava, ja perusteluista pitää ilmetä ne seikat, todisteet, näytön arviointi ja oikeudellinen päättely, joihin ratkaisu perustuu. Laajoja perusteluja ei edellytetä – syyttäjän on pyrittävä lyhyisiin ja ytimekkäisiin perusteluihin, joissa otetaan kantaa tunnusmerkistön täyttymisen kannalta olennaisiin seikkoihin ja tarvittaessa laissa säädettyihin nimenomaisiin SJP-perusteisiin. Kaikenlaista laveutta on syytä välttää.

Muina muutoksina SJP-ohjeeseen on lisätty mm. harkinnanvaraiset SJP-perusteet (kustannusperuste ja tunnustamisperuste) sekä maininta, että SJP:n on perustuttava asian laatu huomioon ottaen riittävän laajaan esitutkintaan – tähän on kiinnitetty huomiota useissa Valtakunnansyyttäjänviraston kanteluratkaisuissa.

Ohje syyttämättä jättämisen laatimisesta ja sisällöstä (VKS:2016:6) on julkaistu Valtakunnansyyttäjänviraston kotisivulla.

Nyt annettu ohje korvaa vanhan ohjeen VKS:2007:4.