Hyppää sisältöön

Pahoinpitely, kasvatusväkivalta

Syyttäjälaitos
9.9.2013 13.47
Uutinen

Annettu 5.8.2009, dnro 36/45/09

Lasten ja heidän vanhempiensa esitutkintakertomuksista ilmeni, että vanhemmat olivat kahdella eri kerralla kasvatustarkoituksessa tukistaneet ja toinen vanhemmista lisäksi lyönyt koiran talutushihnalla kahta tekoaikana 7 - 9-vuotiasta lastaan. Tukistamisesta ja lyömisestä ei ollut aiheutunut lapsille vammoja

Kihlakunnansyyttäjä jätti vanhemmat syyttämättä epäillyistä pahoinpitelyistä. Kihlakunnansyyttäjän mukaan tukistamiset ja koiran talutushihnalla lyöminen eivät täyttäneet pahoinpitelyrikoksen tunnusmerkistöä.

Apulaisvaltakunnansyyttäjä totesi asianosaisten kertomuksista käyvän ilmi, että vanhemmat olivat tehneet ruumiillista väkivaltaa alaikäisille lapsilleen ja että menettely täytti pahoinpitelyrikoksen tunnusmerkistön, vaikka se oli tapahtunut kasvatustarkoituksessa.

Apulaisvaltakunnansyyttäjä viitasi päätöksessään korkeimman oikeuden ennakkoratkaisuun KKO 1993:151 sekä aiempiin päätöksiinsä 5.6.2003 dnro 86/21/03 ja 10.1.2008 dnro 479/21/07, joilla hän oli määrännyt nostettavaksi pahoinpitelysyytteet huoltajia vastaan kasvatustarkoituksessa lapsiinsa kohdistaman ruumiillisen väkivallan vuoksi.

Väkivalta oli kuitenkin ollut lievää eikä siitä ollut aiheutunut vammoja tai kipua. Vaikka tekovälineenä oli käytetty koiran talutusremmiä, sen käyttö oli ollut lähinnä symbolista. Pahoinpitelyt olivat siten kokonaisuutena arvostellen vähäisiä ja kyse oli lievistä pahoinpitelyistä.

Rikoksista ei ollut odotettavissa ankarampaa rangaistusta kuin sakko. Vanhemmat olivat tienneet kasvatusväkivallan olevan kiellettyä ja lähtökohtaisesti haitallista lapsen kehityksen kannalta. Apulaisvaltakunnansyyttäjän mukaan rikoksia oli kuitenkin tässä tapauksessa niiden haitallisuus huomioon ottaen pidettävä kokonaisuutena arvostellen lajissaan vähäisinä. Apulaisvaltakunnansyyttäjä jätti syytteet lievistä pahoinpitelystä nostamatta.

Apulaisvaltakunnansyyttäjä kiinnitti kihlakunnansyyttäjän huomiota pahoinpitelyrikossäännösten oikeaan soveltamiseen. Asia ei tältä osin antanut aihetta muihin valtakunnansyyttäjän toimenpiteisiin.

Ratkaisu