Hyppää sisältöön

Pahoinpitely, näytön arvioiminen

Syyttäjälaitos
Julkaisuajankohta 23.8.2013 9.28
Uutinen

Annettu 15.6.2012, dnro 183/21/12

Kihlakunnansyyttäjä oli nostanut syytteen kantelijaan kohdistuneesta pahoinpitelystä. Samassa pöytäkirjassa oli tutkittu myös epäilty kantelijaan kohdistunut näpistys. Kihlakunnansyyttäjä oli katsonut, että näyttöä sen osalta ei ollut, mutta varsinainen syyttämättäjättämispäätös oli jäänyt tekemättä. Kantelija pyysi kirjoituksessaan selvitystä, miksi tuomioistuimessa ei ollut käsitelty häneen kohdistunutta anastusrikosta.

Apulaisvaltakunnansyyttäjä hyväksyi syyteharkinnan lopputuloksen, mutta kehotti kihlakunnansyyttäjää vastaisuudessa varmistumaan, että kaikki epäillyt syytekohdat saavat syyteharkinnassa ratkaisun, koska vain syyttäjän ratkaisu jättää rikos syyttämättä avaa asianomistajalle mahdollisuuden käyttää asiassa omaa syyteoikeuttaan.

Ratkaisu