Hyppää sisältöön

Pahoinpitely, näytön arviointi

Syyttäjälaitos
Julkaisuajankohta 24.9.2013 9.39
Uutinen

Annettu 11.6.2007, dnro:t 411/21/05 ja 427/21/05

Johtava kihlakunnansyyttäjä oli ei näyttöä -perusteella jättänyt syytteen nostamatta pahoinpitelystä.Kysymys oli tapauksesta, jossa vanhempien epäiltiin pahoinpidelleen alle kahden kuukauden ikäistä vauvaansa siten, että tämän molemmissa reisissä todettiin murtumat. Lehdet uutisoivat syyttämättäjättämispäätöksistä, minkä vuoksi apulaisoikeuskansleri hankki omasta aloitteestaan käyttöönsä sanotut päätökset ja toimitti ne edelleen Valtakunnansyyttäjänvirastolle näyttöarvioinnin oikeellisuuden tarkistamiseksi. Uutisoinnin perusteella myös sivullinen henkilö teki asiassa kantelun eduskunnan oikeusasiamiehelle, joka siirsi kantelun Valtakunnansyyttäjänviraston ratkaistavaksi.

Asia otettiin Valtakunnansyyttäjänvirastoon uudelleen ratkaistavaksi.

Uudessa syyteharkinnassa päädyttiin samaan lopputulokseen johtavan kihlakunnansyyttäjän kanssa. Asiassa ei määrätty syytteitä nostettavaksi näytön puuttumisen vuoksi.

Ratkaisu