Hyppää sisältöön

Pahoinpitely, syyttämättä jättäminen, ei näyttöä -peruste

Syyttäjälaitos
Julkaisuajankohta 22.8.2013 14.55
Uutinen

Annettu 27.6.2013, dnro 79/21/13

Apulaisvaltakunnansyyttäjä määräsi syytteen nostettavaksi pahoinpitelystä asiassa, jossa kihlakunnansyyttäjä oli tehnyt syyttämättäjättämispäätöksen ei näyttöä -perusteella.

Apulaisvaltakunnansyyttäjä totesi, että esitutkinnasta selvisi epäillyn suihkuttaneen kaasusumuttimella asianomistajaa kohden hänen autoonsa. Edellä mainittujen tai todistajan kertomuksesta ei ilmennyt, että suihkuttamiseen olisi ollut hyväksyttävää perustetta.

Apulaisvaltakunnansyyttäjä määräsi Länsi-Uudenmaan johtavan kihlakunnansyyttäjän tai hänen määräämänsä kihlakunnansyyttäjän asettamaan vastaajan syytteeseen pahoinpitelystä. Syytteen sisältö tulee julkiseksi, kun asia on ollut esillä käräjäoikeudessa.

Koska asiassa saadun selvityksen mukaan oli myös syytä epäillä, ettei epäillyllä ollut lupaa kaasusumuttimen hallussapitoon, apulaisvaltakunnansyyttäjä määräsi Länsi-Uudenmaan johtavan kihlakunnansyyttäjän tai hänen määräämänsä kihlakunnansyyttäjän myös huolehtimaan esitutkinnan toimittamisesta ja syyteharkinnan suorittamisesta tältä osin.

Apulaisvaltakunnansyyttäjä kehotti kihlakunnansyyttäjää vastaisuudessa varmistumaan asian kaikenpuolisesta selvitetystä tilasta ennen syyteharkinnan loppuun saattamista.

Ratkaisu