Hyppää sisältöön

Petos, työttömyyspäiväraha, syyttämättäjättämispäätöksen perusteleminen

Syyttäjälaitos
27.8.2013 13.15
Uutinen

Annettu 29.9.2011, dnro 87/21/11

Kihlakunnansyyttäjän huomiota kiinnitetty riittämättömään näyttöön perustuvien syyttämättäjättämispäätösten huolelliseen perustelemiseen.

Kantelukirjoituksen johdosta tehdyssä syyteharkintaratkaisussa todettu, että vastaajan voitiin todennäköisin syin epäillä syyllistyneen petokseen siltä osin kuin hän oli vuoden aikana viitenä kuukautena ilmoittanut työttömyyspäivärahahakemuksissa, että hän oli ollut työtön sellaisina päivinä, joina hän oli ollut työssä. Menettelyllään vastaaja oli erehdyttänyt työttömyyskassan maksamaan hänelle 2.484 euroa liikaa työttömyyspäivärahaa. Vastaaja jätetty syytteeseen asettamatta kohtuusperusteella.

Kihlakunnansyyttäjä ei ollut asianmukaisesti perustellut ratkaisuaan edellä kerrotuilta osin. Kihlakunnansyyttäjä ei ollut tältä osin punninnut syytettä tukevaa ja sitä vastaan puhuvaa näyttöä, eikä päätös siten ollut vakuuttava. Kihlakunnansyyttäjä oli perustellut ratkaisuaan siten, ettei vastaaja ollut tiennyt velvollisuudestaan ilmoittaa saamansa lomarahat, vaikka lomarahojen merkitys työtuloihin verrattuna oli vähäinen.

Ratkaisu