Hyppää sisältöön

Åklagarämbetet i Österbottens pressmedelande: Polis åtalad för grovt äventyrande av trafiksäkerheten i Karleby

Åklagarväsendet
Utgivningsdatum 1.3.2018 10.54
Pressmeddelande

Åklagaren har beslutat att väcka åtal gentemot en polis som misstänks för att i tjänsten ha gjort sig skyldig till grovt äventyrande av trafiksäkerheten i Karleby 19.10.2017.

Polismannen misstänks för att, i samband med en brådskande utryckning med högsta prioritet, ha kört mot rött ljus i en korsning som reglerats med trafikljus med den påföljden att polisbilen och en personbil kolliderat. I kollisionen skadades sammanlagt fem personer. Den åtalade polismannen har i förundersökningen framfört att händelsen i första hand skall anses vara en olycka och inte ett brott.

Stämningsansökan har tillställts Mellersta Österbottens tingsrätt (tingsrättens diarienummer R 18/104) där ärendet i sinom tid handläggs. Stämningsansökan och förundersökningsprotokollet offentliggörs då saken behandlas i tingsrätten om inte tingsrätten beslutar annat. Tingsrätten beslutar vidare om tidpunkten för handläggningen.

I ärendet har även beslutats om åtalseftergift för den misstänkte för vållande av personskada. Eftersom det även väckts åtal i ärendet så blir förundersökningsmaterialet som rör vållande av personskada offentliggjort först då åtalet behandlats i tingsrätten. Beslutet om åtalseftergift kan beställas från Österbottens åklagarämbete, e-postadress: pohjanmaa.sy(at)oikeus.fi, ärendenummer R 17/4837, beslut 18/368.

Som åklagare i ärendet fungerar häradsåklagare Lars-Erik Styrström, Åklagarämbetet i Österbotten, tfn. 029 562 6019.