Hyppää sisältöön

Poliisirikos, esitutkinta, virkavelvollisuuden rikkominen

Syyttäjälaitos
23.9.2013 18.12
Uutinen

Annettu 15.2.2008, dnro 428/21/07

Muutosharkintapyynnön johdosta määrättiin toimitettavaksi esitutkinta poliisirikosasiassa. Kahden kotihälytystehtävällä olleen poliisimiehen epäiltiin rikkoneen virkavelvollisuuttaan jättäessään ryhtymättä mihinkään toimenpiteisiin tilanteessa, jossa hätäkeskukselta apua pyytänyt juopunut alaikäinen nainen oli hetkeä aikaisemmin joutunut kahden samassa asunnossa edelleen olleen voimakkaasti juopuneen aikuisen taholta pahoinpitelyn ja lähentelyn kohteeksi. Poliisimiehet olivat poistuneet paikalta, koska uhri oli ilmoittanut heille tilanteen rauhoittuneen ja ettei hänellä ollut vaatimuksia.

Katsottiin olevan syytä epäillä, että edelleen käsillä olleen alaikäisen henkilön turvallisuuteen kohdistuvan vaaran vuoksi poliisimiehillä olisi ollut muun ohella poliisilain 1 §:n säännökseen perustunut velvollisuus ryhtyä toimenpiteisiin hänen turvallisuutensa varmistamiseksi.

Ratkaisu