Hyppää sisältöön

Poliisirikos, henkilörekisteririkos, virkavelvollisuuden rikkominen, syyttämättäjättämispäätös, perustelut, esitutkinnan lopettaminen

Syyttäjälaitos
Julkaisuajankohta 24.9.2013 9.24
Uutinen

Annettu 1.8.2007, dnro 440/21/06

Vanhempi konstaapeli, joka oli vajaan vuoden aikana tehnyt ajoneuvoliikennerekisteriin noin 19.000 kyselyä ja käsitellyt rekisterin tietoja laajasti pääosin muissa kuin laista ja rekisterin pitäjän asettamista käyttölupaehdoista ilmenevissä sallituissa käyttötarkoituksissa, määrättiin asetettavaksi syytteeseen henkilörekisteririkoksesta sekä tahallisesta tai tuottamuksellisesta virkavelvollisuuden rikkomisesta.

Asiassa syyttämättäjättämispäätöksen tehneen johtavan kihlakunnansyyttäjän huomiota kiinnitettiin syyttämättäjättämispäätöksen hyvän syyttäjätavan mukaiseen perusteluun, jonka tulee sisältää eri suuntiin viittaavan näytön arviointi sekä johtopäätös, josta ilmenee, mitä tunnusmerkistöntekijää koskevan näytön syyttäjä katsoo puuttuvan.

Samaan asiaan liittyen oli aikaisemmin tehty päätös dnro 161/21/06, jolla kumottiin tutkinnanjohtajan päätös esitutkinnan lopettamisesta ja määrättiin suorittamaan tutkinta loppuun.

Ratkaisu