Hyppää sisältöön

Poliisirikos, tutkinnanjohtaja

Syyttäjälaitos
Julkaisuajankohta 27.8.2013 15.21
Uutinen

Annettu 10.12.2010, dnro 424/21/10

Apulaisvaltakunnansyyttäjä jätti poliisirikosasian tutkinnanjohtajana toimineen syyttäjän päätöksen varaan.

Apulaisvaltakunnansyyttäjä kiinnitti johtavan kihlakunnansyyttäjän huomiota siihen, että apulaisvaltakunnansyyttäjä oli antanut määräyksen (Dnro 44/32/08) poliisin tekemäksi epäillyn rikoksen esitutkinnan johtajaksi. Johtavan kihlakunnansyyttäjän olisi tullut oma-aloitteisesti siirtää erään henkilön tekemä poliisimiehiin kohdistunut rikosilmianto määrätyille syyttäjätutkinnanjohtajille sen sijaan, että hän oli itse syyttäjän asemassa ryhtynyt asiaa ratkaisemaan. Lisäksi huomiota kiinnitettiin päätöksen perusteluihin ja siinä käytettyyn lainkohtaan.

Ratkaisu