Hyppää sisältöön

Ratkaisun perusteleminen, virheelliset perustelut, ratkaisua koskevaan tiedusteluun vastaaminen

Syyttäjälaitos
23.9.2013 17.30
Uutinen

Annettu 8.5.2008, dnro 375/21/07

Kihlakunnansyyttäjän huomiota kiinnitetty syyttäjältä edellytettävään huolellisuuteen, kun perustellaan poliisin tekemäksi epäillyn rikoksen tutkinnanjohtajana tehtäviä ratkaisuja ja kun vastataan ratkaisuja koskeviin tiedusteluihin.

Kihlakunnansyyttäjä oli tehnyt esitutkinnan lopettamispäätöksen, jolla hän oli päättänyt, että esitutkintaa ei aloiteta rikosilmoituksen johdosta, joka koski epäiltyä poliisin viivyttelyä ympäristörikosta koskevan esitutkinnan toimittamisessa. Kihlakunnansyyttäjä oli perustellut ratkaisuaan muun muassa sillä, että kahta henkilöä oli kuultu rikoksesta epäiltyinä ympäristörikosta koskevassa esitutkinnassa. Tämä perustelu ei pitänyt paikkaansa. Poliisi ei ollut suorittanut yhtään kuulustelua rikosilmoituksen tekemisen ja viivyttelyä koskevan esitutkinnan lopettamispäätöksen välisenä noin vuoden ja kymmenen kuukauden aikana. Rikosilmoituksen tekijän tiedusteltua syyttäjältä, keitä henkilöitä oli kuulusteltu, syyttäjä ei ollut vastannut tiedusteluun, vaan oli yleisesti ilmoittanut seisovansa edelleenkin päätöksensä takana. Syyttäjän mukaan hän oli virheellisen muistikuvansa johdosta ollut siinä käsityksessä, että kahta henkilöä oli kuulusteltu rikoksesta epäiltyinä.

Ratkaisu