Hyppää sisältöön

Riittävä esitutkinta, perustelujen vakuuttavuus, syyttäjänmääräys

Syyttäjälaitos
3.9.2013 14.11
Uutinen

Annettu 19.10.2009, dnro 265/21/09

Apulaisvaltakunnansyyttäjä on kirjeellään määrännyt johtavan kihlakunnansyyttäjän tai hänen määräämänsä kihlakunnansyyttäjän selvittämään lisätutkinnan mahdollisuuden ja sen jälkeen hoitamaan syyttäjäntehtävät kantelun kohteena olevassa asiassa kaikissa oikeusasteissa.

Kihlakunnansyyttäjä oli petosasiassa tehnyt päätöksen syyttämättä jättämisestä "ei näyttöä" -perusteella. Syytteen nostamista tukevien ja sitä vastaan puhuvien seikkojen punninnasta tulee ilmetä, miksi syyllisyyden tueksi esitetty näyttö ei riitä syytteen nostamiseen. Tällä arvioinnilla on keskeinen merkitys ratkaisun perustelujen vakuuttavuudelle.

Syyttäjän tulee tehdä syyteharkintansa vasta riittävän esitutkinnan jälkeen. Se mikä milloinkin on riittävää, vaihtelee asiasta ja rikoksen selvittämisintressistä riippuen. Syyttämättäjättämispäätöksen perustelut ja saatu selvitys huomioon ottaen asiassa jäi epäselväksi, onko siinä vielä saatavissa lisäselvitystä ja oliko syyttäjän päätös tehty riittävän esitutkinnan jälkeen.

Ratkaisu