Hyppää sisältöön

Sananvapaus, sukupuolisiveellisyyttä loukkaavan kuvan levittäminen, internet

Syyttäjälaitos
23.9.2013 16.59
Uutinen

Annettu 27.8.2008, dnro 388/27/08

Sanavapauden käyttämisestä joukkoviestinnässä annetun lain esitöissä on katsottu, että muun muassa sukupuolisiveellisyyttä loukkaavan kuvan levittäminen voi olla julkaistun viestin sisältöön perustuva rikos. Nyt puheena olevan epäillyn sukupuolisvellisyyttä loukkaavan kuvan levittäminen perustuu siihen, että tunnusmerkistössä tarkoitettuja kuvia olisi levitetty internetissä ei joukkotiedotusvälineen avulla. Koska rikoksesta epäilty on esitutkintatietojen perusteella toiminut Suomessa levittäessään tunnusmerkistön mukaisia kuvia, on vaatimus ohjelmatoiminnan kotimaisuudesta täyttynyt. Näin ollen valtakunnansyyttäjällä on sananvapauslain 24 §:n nojalla yksinomainen syyteoikeus nyt selvittämisen kohteena olevista epäillyistä rikoksista. Apulaisvaltakunnansyyttäjän sijainen nosti asiassa syytteen Turun käräjäoikeudessa.
Ratkaisu