Hyppää sisältöön

Sananvapausrikos, arpajaisrikos, ulkomaisen rahapeliyhtiön mainos, päätoimittajarikkomus

Syyttäjälaitos
9.9.2013 14.46
Uutinen

Annettu 7.4.2009, dnro 142/27/09

Kihlakunnansyyttäjän syyteharkintaan oli saapunut esitutkintapöytäkirja, jossa oli kysymys epäillystä arpajaisrikoksesta. Esitutkinnassa oli tutkittu, oliko erään sanomalehden numerossa julkaistu ulkomaisten rahapeliyhtiöiden mainoksia. Kihlakunnansyyttäjä toimitti aineiston Valtakunnansyyttäjänvirastoon syyteharkintaa varten viitaten sananvapaudesta joukkoviestinnässä annetun lain 24 §:ään.

Apulaisvaltakunnansyyttäjä totesi, että arpajaisrikokseen voi syyllistyä julkaisemalla tai muuten levittämällä mainosaineistoa, jolla markkinoidaan ilman lupaa toimenpantavia arpajaisia. Koska arpajaisrikos on virallisen syytteen alainen, oli tutkittua rikosta pidettävä sellaisena julkaistun viestin sisältöön perustuvana rikoksena, joka kuului ylimmän syyttäjän yksinomaiseen syyteoikeuteen.

Apulaisvaltakunnansyyttäjä katsoi, että rikoksesta epäillyt olivat todennäköisin syin syyllistyneen arpajaisrikokseen julkaistessaan arpajaislain 62 §:n 2 mom. 1-kohdan vastaisesti ulkomaisten rahapeliyhtiöiden mainoksia. Toisen epäillyn osalta oli toissijaisesti myös kysymys todennäköisin syin tehdystä päätoimittajarikkomuksesta.

Apulaisvaltakunnansyyttäjä määräsi syytteet nostettavaksi sanotuista epäillyistä rikoksista. Samalla oli esitettävä vaatimus rikoksella saadun hyödyn menettämisestä valtiolle.

Ratkaisu