Hyppää sisältöön

Sananvapausrikos, kiihottaminen kansanryhmää vastaan, internet

Syyttäjälaitos
Julkaisuajankohta 24.9.2013 8.30
Uutinen

Annettu 7.11.2007, dnro R 06/21

Keskusrikospoliisi oli tutkinut, oliko internetsivuston laatija ja ylläpitäjä syyllistynyt kiihottamiseen kansanryhmää vastaan. Tutkinnan kohteena oleva sivusto oli ns. linkkien kautta ollut yhdistettynä toisten henkilöiden perustamiin ja ylläpitämiin sivustoihin, joiden sisältöä voitiin arvioida rasistiseksi. Syyteoikeus asiassa kuului apulaisvaltakunnansyyttäjälle sananvapauslain 24 §:n perusteella.

Apulaisvaltakunnansyyttäjä katsoi, että kiihottaminen kansanryhmää vastaan voidaan sinänsä myös toteuttaa niin, että internetissä ylläpidetylle vapaasti luettavissa olevalle sivustolle luodaan linkkejä osoittamaan muille sivustoille, joiden sisältö on tunnusmerkistöllä tarkoitetulla tavalla rasistinen. Sivustolla oli toisaalta linkkejä hyvin moneen ulkopuoliseen sivustoon, joiden aiheet olivat vaihtelevat. Rasistiseksi katsottava aineisto muodosti vain rajoitetun osan siitä kokonaisuudesta, johon epäilty oli luonut linkkejä omalta sivustoltaan. Epäilty oli kiistänyt syyllistyneensä rikokseen. Päätöksestä ilmenevien erityisten seikkojen vuoksi apulaisvaltakunnansyyttäjä katsoi, ettei rangaistussäännöksen asettama tahallisuusvaatimus ollut täyttynyt. Tämän vuoksi apulaisvaltakunnansyyttäjä päätti jättää syytteen nostamatta.

Ratkaisu