Hyppää sisältöön

Sananvapausrikos, kiihottaminen kansanryhmää vastaan, internet

Syyttäjälaitos
23.9.2013 18.14
Uutinen

Annettu 14.2.2008, dnro R 08/4

Oulun poliisilaitos oli tutkinut, oliko internetsivuston laatija ja ylläpitäjä syyllistynyt kiihottamiseen kansanryhmää vastaan. Epäilty oli kiistänyt syyllistyneensä rikokseen. Tutkinnan kohteena olleen sivuston ylläpitäminen oli liittynyt epäillyn eduskuntavaalikampanjaan. Epäilty oli pyrkinyt eduskuntaan vuoden 2007 vaaleissa Suomen kansan sinivalkoiset -nimisen puolueen ehdokkaana. Syyteoikeus asiassa kuului apulaisvaltakunnansyyttäjälle sananvapauslain 24 §:n perusteella.

Apulaisvaltakunnansyyttäjän sijaisena asian ratkaissut valtionsyyttäjä katsoi, että epäilty oli julkaissut tekstinsä osana poliittista kampanjaansa. Kirjoitustyyli oli kohdittain muistuttanut kansallissosialistisissa julkaisuissa käytettyä, paikoin aggressiivista tyyliä. Kirjoitusten sanoma on selkeästi maassamme noudatettavaa virallista maahanmuutto- ja EU-politiikkaa arvosteleva. Kirjoituksia on pidettävä poliittisina ilmaisuina, joiden kärki on suunnattu poliittisia vallanpitäjiä kohtaan. Kirjoituksia arvioitaessa oli valtionsyyttäjän mukaan kiinnitettävä erityistä huomiota siihen, että ne olivat poliittisia ilmaisuja, joita epäilty oli esittänyt osana poliittista kampanjaa rekisteröityneen puolueen edustajana ja eduskuntavaaliehdokkaana. Asia oli tässä suhteessa poikkeuksellinen. Valtionsyyttäjä katsoi, että kirjoitusten paikoin aggressiivinen tyyli tai se, että ne ovat sisällöltään ulkomaalaisvastaisia, ei yksistään oikeuttanut niiden luokittelemista tiedonannoiksi, joissa rikoslain 11 luvun 8 §:ssä tarkoitettuja ryhmiä uhataan, panetellaan tai solvataan. Syytettä ei nostettu.

Ratkaisu