Hyppää sisältöön

Sananvapausrikos, perätön vaarailmoitus, Internet, Jokelan koulusurmat

Syyttäjälaitos
23.9.2013 18.17
Uutinen

Annettu 8.2.2008, dnro R 08/3

Espoon kihlakunnan poliisilaitoksen esitutkinnassa oli tutkittu, olivatko vuonna 1992 syntyneet kaksi mieshenkilöä syyllistyneet rikokseen, kun he olivat julkaisseet internetissä nimettömän tiedonannon, jossa viitattiin Jokelan koulukeskuksessa 7.11.2007 tapahtuneeseen useita kuolonuhreja vaatineeseen ampumavälikohtaukseen ja jossa ilmoitettiin, että seuraava kohde tulee olemaan Kirkkonummen yläaste. Tiedonanto oli toimitettu sivustolle, joka oli perustettu Jokelan koulusurmissa menehtyneiden muistolle. Esitutkinnan mukaan teko on aiheuttanut varotoimenpiteisiin ryhtymistä Kirkkonummen kouluissa ja ylimääräisiä kustannuksia Kirkkonummen kunnalle.

Sananvapauden käyttämisestä joukkoviestinnässä annetun lain 24 §:n mukaan valtakunnansyyttäjä päättää syytteen nostamisesta julkaistun viestin sisältöön perustuvasta virallisen syytteen alaisesta rikoksesta. Valtakunnansyyttäjä määrää tällöin myös siitä, kenen on ajettava syytettä. Valtakunnansyyttäjäviraston työjärjestyksen mukaan apulaisvaltakunnansyyttäjä ratkaisee asiat, joissa on kysymys edellä tarkoitetun syyteoikeuden käyttämisestä. Esitutkinnassa tarkoitettu tiedonanto oli julkaistu verkkoviestin muodossa internetissä. Rikoslain 34 luvun 10 §:ssä säädetty perätön vaarailmoitus, jonka tunnusmerkistön viestin sisällön oli katsottava täyttäneen, on virallisen syytteen alainen rikos. Tämän vuoksi apulaisvaltakunnansyyttäjä suoritti syyteharkinnan asiassa.

Apulaisvaltakunnansyyttäjä katsoi, että julkaistu tiedonanto oli sellainen, joka tyypillisesti aiheuttaa varotoimiin ryhtymistä. Tiedonanto oli siten ollut rikoslain 34 luvun 10 §:n tarkoittamalla tavalla omiaan aiheuttamaan pelastus- tai turvallisuustoimen taikka pakokauhua. Myös lain esitöissä on katsottu, että esimerkiksi perättömiä pommiuhkauksia tulisi yleensä arvioida perättöminä vaaranilmoituksina. Apulaisvaltakunnansyyttäjä katsoi sen vuoksi, ettei menettely täyttänyt rikoslain 25 luvun 7 §.ssä rangaistavaksi säädetyn laittoman uhkauksen tunnusmerkistöä.

Syyte nuorena henkilönä tehdystä perättömästä vaaranilmoituksesta nostettiin Ylivieskan käräjäoikeudessa.

Ratkaisu