Hyppää sisältöön

Sananvapausrikos, perätön vaarailmoitus, Internet, Jokelan-koulusurmat

Syyttäjälaitos
Julkaisuajankohta 23.9.2013 17.46
Uutinen

Annettu 31.3.2008, dnro R 08/8

Forssan kihlakunnan poliisilaitoksen esitutkinnassa oli tutkittu, oliko vuonna 1990 syntynyt mieshenkilö syyllistynyt rikokseen, kun hän oli julkaisseet internetissä nimettömän tiedonannon, jossa viitattiin Jokelan koulukeskuksessa 7.11.2007 tapahtuneeseen useita kuolonuhreja vaatineeseen ampumavälikohtaukseen ja jossa annettiin ymmärtää, että vastaavanlainen välikohtaus tapahtuisi Forssan yhteislyseossa. Tiedonanto oli toimitettu sivustolle, jota muun ohella sanotun koulun oppilaat yleisesti seuraavat. Esitutkinnan mukaan teko oli aiheuttanut pelokkuutta oppilaiden kesken ja sen, että n. 20 - 30 oppilasta oli jäänyt saapumatta kouluun tiedonannon pelästyttäminä.

Sananvapauden käyttämisestä joukkoviestinnässä annetun lain 24 §:n mukaan valtakunnansyyttäjä päättää syytteen nostamisesta julkaistun viestin sisältöön perustuvasta virallisen syytteen alaisesta rikoksesta. Valtakunnansyyttäjä määrää tällöin myös siitä, kenen on ajettava syytettä. Valtakunnansyyttäjäviraston työjärjestyksen mukaan apulaisvaltakunnansyyttäjä ratkaisee asiat, joissa on kysymys edellä tarkoitetun syyteoikeuden käyttämisestä. Esitutkinnassa tarkoitettu tiedonanto oli julkaistu verkkoviestin muodossa internetissä. Rikoslain 34 luvun 10 §:ssä säädetty perätön vaarailmoitus, jonka tunnusmerkistön viestin sisällön oli katsottava täyttäneen, on virallisen syytteen alainen rikos. Tämän vuoksi apulaisvaltakunnansyyttäjä suoritti syyteharkinnan asiassa.

Apulaisvaltakunnansyyttäjä katsoi, että julkaistu tiedonanto oli sellainen, joka tyypillisesti aiheuttaa varotoimiin ryhtymistä. Tiedonanto oli siten ollut rikoslain 34 luvun 10 §:n tarkoittamalla tavalla omiaan aiheuttamaan pelastus- tai turvallisuustoimen taikka pakokauhua. Myös lain esitöissä on katsottu, että esimerkiksi perättömiä pommiuhkauksia tulisi yleensä arvioida perättöminä vaaranilmoituksina.

Syyte nuorena henkilönä tehdystä perättömästä vaaranilmoituksesta nostettiin Forssa-Loimaan käräjäoikeudessa.

Ratkaisu